بهترین دبیرستان متوسطه 2 منطقه 1
دهه فجر مبارکباد
بهترین دبیرستان متوسطه 2 منطقه 1
کسب مدال طلای جهان توسط دانش آموزان قهرمانمان
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
مسئولین دبیرستان فارابی
دبیرستان فارابی
کتابخانه VIP دبیرستان فارابی
افتخارآفرینان دبیرستان فارابی
محمدحسین صبرآئین نفر اول کنگره علوم اعصاب
اردوی مطالعاتی نوروزی
مسابقات جهانی دانش مغز و مسابقات بین المللی فیزک
جشن مهر
Bootstrap Slider